Hakkında

Bu web sitesi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından bölge ölçeğinde yürütülen bir dizi turizm planlama çalışması için hazırlanmıştır. Söz konusu çalışmalar ana başlıklar olarak şöyle sıralanabilir:

 • Literatür çalışmaları
 • Etkinlikler
  • Odak grup toplantıları
  • Çalıştaylar
 • Derinlemesine görüşmeler
 • Anketler
 • Planlama çalışmaları
  • Turistik yoğunlaşma belirleme
  • Rotalandırma
  • Haritalandırma
  • Strateji geliştirme
  • Eylem planı
  • Proje geliştirme
 • Yatırım Rehberleri oluşturulması
 • Batı Karadeniz turizmi için kurumsal bir yapı oluşturulması